Yatay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi

Sweco, AB finansmanlı “Yatay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi” projesinde Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından teknik destek danışmanı olarak atanmıştır. Proje kapsamında Sweco, AB Çevresel Sorumluluk Direktifinin etkin uygulanabilmesi için kurumsal, teknik ve yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve tüm düzeylerde güçlü idari ve teknik kapasitenin oluşturulması amacıyla çalışacaktır. Proje, Ağustos 2015 yılında başlamış ve Ağustos 2017 yılına kadar sürecektir.

PROJE

Temmuz 2015'de Sweco , "Yatay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin (ÇŞD)Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi in Teknik Yardım" projesine başlamıştır. Proje devam etmektedir ve 2 yıl boyunca sürecektir.

Projenin hedefi, amacı ve odağı

ÇŞD Projesinin genel hedefi, AB ÇŞD'nin Türk mevzuatına aktarılması yoluyla çevresel zararın önlenmesi ve iyileştirilmesi ile çevrenin korunmasını desteklemektir. Böylece etkin bir çevresel sorumluluk sistemi kurulacak ve sonuç olarak daha sağlıklı bir çevre teşvik edilecektir.

Projenin ana amacı, AB ÇSD'nin etkin bir şekilde uygulanması için kurumsal, teknik ve yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve her seviyede güçlü idari ve teknik kapasitenin kurulmasıdır

ARKAPLAN

Avrupa Birliği Çevresel Sorumluluk Direktifi (ÇSD) (2004), Avrupa Birliği'nin işleyişi hakkında antlaşmaya(TFEU, 2012, konsolide) göre genel olarak kirleten öder prensibine dayanmaktadır. TFEU, Madde 191.2'e göre; Çevre için Birlik Politikası, Birliğin birçok bölgesindeki çeşitli durumlar göz önünde bulundurularak yüksek düzeyde koruma amaçlamalıdır. Bu, ihtiyatlı tedbirlere ve önleyici tedbirlerin alınması, çevresel zararın öncelikli olarak kaynakta giderilmesi ve kirletici ödemelidir gibi prensiplere dayandırılmalıdır.

Dolayısıyla; ÇSD, operatör tutarak oluşan zararın giderilmesi için, finansal olarak teşvik edilecek çevresel zararları önlemeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak Direktif, aktiviteleri çevresel zarar vermesi muhtemel olan tehditleri önleyici tedbirleri sağlayacak operatörleri tutar.

ÇSD'nin Sebebi ve Amacı

Son yıllarda, Avrupa Topluluğu'ndaki kirlene sahalardaki belirgin hayati riskler ve bio-çeşitliliğin kaybolması çarpıcı bir biçimde yükselmiştir. ÇSD'nin hedefi; topluma makul bir masrafla çevresel zararı önlemek ve iyileştirmek için bir sistem kurmaktır.

ÇSD, Direktifin boyutuna ve kuşlar, habitat ile tatlı ve tuzlu su kütleleri ile ilişkilendirilen Direktif başta olmak üzere diğer Topluluk mevzuatı bakımından ne anlama geldiğine ilişkin nedenlerden dolayı, ilgili hususların Topluluk düzeyinde daha iyi şekilde ele alınabileceğini öngörmektedir

PROJE SONUÇLARI

Projenin aşağıdaki anahtar sonuçları içermesi beklenmektedir; (I) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurumsal ve teknik kapasitenin belirlenmesi ve güçlendirilmesi; (ii) ÇSD’nin Türk mevzuatına aktarılması için kanun taslağının oluşturulması ve çevresel sorumluluk için çerçevenin kurulumu; ve (iii) direktife karşılık gelen ulusal mevzuatın uygulanması için ilgili paydaşların farkındalığının arttırılması

İLETİŞİM

  • Demir
    Müftüoğlu
    Su ve Çevre Departmanı Müdürü
    +903122856225
    r-cbfgn töaqre

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.