Gemi Kaynaklı Atıkların Sebep Olduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Teknik Yardım

Sweco Türkiye, asgariye indirilmiş gemi kaynaklı kirlenme ile sürdürülebilir bir deniz çevresi elde etmek için hazırlanmış olan gemi kaynaklı atıkların yönetimi ile ilgili projeyi kazanmıştır. Proje kapsamında, ilgili mevzuatın güncellenmesi, gemi kaynaklı atıklardan ve balast sedimanlarından kaynaklanan kirliliğin potansiyel etkilerinin önlenmesi, yerel ve merkezi yönetimlerin farkındalığının arttırılması için eğitimlerin verilmesi ve gemi kaynaklı atık yazılım sistemleriyle birlikte atık kabul ve yönetim altyapısının geliştirilmesi amacıyla 20 farklı aktivite tanımlanmıştır.

Proje

Türkiye’nin etrafı Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi ile çevrilidir. Son iki deniz, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı ile birbirlerine bağlanmıştır. Bu boğazlar, gemilerden kaynaklanan petrol döküntüleri ve yasadışı deşarjlar dolayısıyla kirlenmiş deniz suyu nedeniyle oldukça hassas bir çevreye sahiptir. Artan deniz trafiği ile birlikte yaşanabilecek faciaların olasılığı da artmaktadır. Türk yetkilileri bu tehlikenin farkına varmış ve AB Müktesebatına uyum çerçevesinde petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz ve kıyı kirliliğinin asgariye indirilmesine yönelik olarak yapısal bir yaklaşım geliştirecek şekilde mevzuatını güncelleme çalışmalarına başlamıştır.

Sweco’nun projedeki görevi 2015 Mart ayında başlamıştır ve 2017’nin ilk çeyreğinde görev sonuçlanmış olacaktır.

ÇÖZÜMÜMÜZ

Bu görev çerçevesinde, İzmit ve İskenderun Körfezleri için liman atık yönetim planları hazırlanacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gemi-kaynaklı atık takip yazılım sistemi güncellenecektir. Sonuç olarak, ilgili kurumların kapasitesinin geliştirilmesi ve güncellenen mevzuat sayesinde gemi kaynaklı atıkların daha etkin biçimde yönetimi hedeflenmektedir. Bu da, Türkiye’nin daha temiz bir deniz ve kıyı çevresine kavuşmasına sebep olacaktır.

Çalışma için arka plan bilgileri en önemli Türk limanlarına gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve ana paydaşlarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Ayrıca, denizcilik sektörü temsilcilerinden oluşan çeşitli çalışma gruplarında da projenin temel konuları tartışılarak çalışmalar yürütülmektedir. Avrupa çapında, liman atık ve balast sedimanı yönetimi, yasadışı deşarjlar ve marinalar alanlarında en iyi uygulamaları gözlemlemek içinse üç ayrı çalışma gezisi planlanmıştır.

Konuyla ilgili kurumların farkındalığını arttırmak ve kapasite gelişimine yardımcı olmak amacıyla ise iki set eğitim planlanmıştır. Birinci set liman atık yönetim planlarının uygulamaları ile balast sedimanı yönetimine ayrılmıştır. İkinci sette ise yasadışı deşarjların önlenmesi konusunda eğitim verilecektir.

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.