SU VE ÇEVRE

Günümüzde sanayileşme ve şehirleşmenin çevre üzerinde olumsuz etkileri kaçınılmaz olsa da, bu etkiler uzman profesyonellerin akılcı çözümleri ile azaltılabilir. Sweco su ve çevre ekibi özellikle temiz suya erişim, atıkların geri dönüşümü ve kirletici emisyonların kontrolü konularında uzmanlaşmıştır.

 • Atık
 • Atık Su Arıtma
 • Yağmur Suyu Bertarafı
 • Yeraltı suyu ve su kaynakları yönetimi
 • Kimyasallar
 • Hidrolik Modelleme ve Akım Ölçümleri
 • Su ve Atık Su Şebekelerinin Tasarımı
 • Çevresel Durum Değerlendirme
 • Çevresel Etki Değerlendirme ve Ekolojik Değerlendirmeler

Çevresel Durum Değerlendirme

Stratejik sürdürülebilir çalışmalarının dünya çapındaki kurum ve otoriteler için önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmalar; markayı güçlendirme,  karlılığı arttırma  ve doğal olarak firmanın karbon ayak izini azaltma da dahil olmak üzere birçok ticari avantajı beraberinde getirmektedir. Sweco, müşterilerinin sürdürülebilirlik uygulamalarının planlanmaları ve bu uygulamaları organizasyonlarının doğal bir parçası yapma gayretlerinde kendilerine yardımcı olmaktadır. 

Danışmanlarımız, altyapı projeleri, sürdürülebilir kentsel gelişim ve yeni endüstrilerin kuruluşları için kamusal ve çevresel değerlendirmeler yürütmektedir. Uzmanlığımızla ve deneyimimizle müşterilerimize,  sürdürülebilir liderlik, sürdürülebilen koordinasyon ve çevresel konularda rehberlik ediyoruz. Sweco uzmanlarının, operasyonel yönetim sistemleri konusunda geniş deneyim yelpazesi bulunmaktadır. Yeni hayata geçirilecek  yönetim sistemlerinin uygulamaya konması ya da mevcut sistemlerin iyileştirilmesi sırasında destek sağlamanın yanı sıra çeşitli denetimler de yürütebilmekteyiz.

Bunun yanı sıra, çevresel etki alanında  risk analizi, araştırma ve değerlendirme çalışmaları yürütmekte ve kurumların sürdürebilirlik hedeflerine ulaşması için gerekli kılavuz ve politikaların hazırlanmasına destek vermekteyiz.  Bina ve şirketlerin yatırımları ile birlikte Sweco uzmanları olarak ayrıca Teknik ve Çevresel Durum Değerlendirme (TÇDD) olarak da bilinen, teknik kusurların ve çevresel risklerin belirlenmesi ve bunların ekonomik değerlerinin hesaplanması sürecinde de uzmanlığımız bulunmaktadır.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Çiğdem
  Cankara Kadıoğlu
  ÇED Uzmanı
  +903122856225
  r-cbfgn töaqre

İLETİŞİM

 • Demir
  Müftüoğlu
  Su ve Çevre Departmanı Müdürü
  +903122856225
  r-cbfgn töaqre

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.