SU VE ÇEVRE

Günümüzde sanayileşme ve şehirleşmenin çevre üzerinde olumsuz etkileri kaçınılmaz olsa da, bu etkiler uzman profesyonellerin akılcı çözümleri ile azaltılabilir. Sweco su ve çevre ekibi özellikle temiz suya erişim, atıkların geri dönüşümü ve kirletici emisyonların kontrolü konularında uzmanlaşmıştır.

 • Atık
 • Atık Su Arıtma
 • Yağmur Suyu Bertarafı
 • Yeraltı suyu ve su kaynakları yönetimi
 • Kimyasallar
 • Hidrolik Modelleme ve Akım Ölçümleri
 • Su ve Atık Su Şebekelerinin Tasarımı
 • Çevresel Durum Değerlendirme
 • Çevresel Etki Değerlendirme ve Ekolojik Değerlendirmeler

Çevresel Etki Değerlendirme ve Ekolojik Değerlendirmeler

Sweco; konusunda uzman personeli ile enerjiden ulaşıma,  petrol ve doğalgazdan madenciliğe kadar uzanan çeşitli sektörlerde müşterilerine çevresel konularda çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.  Sweco’nun çevre danışmanlık hizmetleri, projelerin tasarım ve başlangıç aşamasında başlayarak, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği esas kılmayı ilke edinir. Sweco Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak üzere yetkilendirilmiştir. Dinamik ve tecrübeli uzmanlardan oluşan çevre ekibi uluslararası ve ulusal mevzuat ve kılavuzlar doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

•Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirilmesi (ÇSED)

•Faz I ve Faz II Çalışmaları

•Çevresel Durum Değerlendirmesi Çalışmaları

•Toprak Kirliliği Tespiti ve Önleme

•Çevre Yönetim Planı

•Çevresel İzleme Çalışmaları

•Çevre İzin ve Lisans Danışmanlığı

Sweco, projelerin kredilendirme sürecinde Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, IFC, EBRD gibi uluslararası kredi kuruluşları tarafından  istenilen çevresel ve sosyal standartlar doğrultusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Çiğdem
  Cankara Kadıoğlu
  ÇED Uzmanı
  +903122856225
  r-cbfgn töaqre

İLETİŞİM

 • Demir
  Müftüoğlu
  Su ve Çevre Departmanı Müdürü
  +903122856225
  r-cbfgn töaqre

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.