SU VE ÇEVRE

Günümüzde sanayileşme ve şehirleşmenin çevre üzerinde olumsuz etkileri kaçınılmaz olsa da, bu etkiler uzman profesyonellerin akılcı çözümleri ile azaltılabilir. Sweco su ve çevre ekibi özellikle temiz suya erişim, atıkların geri dönüşümü ve kirletici emisyonların kontrolü konularında uzmanlaşmıştır.

 • Atık
 • Atık Su Arıtma
 • Yağmur Suyu Bertarafı
 • Yeraltı suyu ve su kaynakları yönetimi
 • Kimyasallar
 • Hidrolik Modelleme ve Akım Ölçümleri
 • Su ve Atık Su Şebekelerinin Tasarımı
 • Çevresel Durum Değerlendirme
 • Çevresel Etki Değerlendirme ve Ekolojik Değerlendirmeler

Atık

Sweco, çevre üzerinde mümkün olan en az etkiyi yaratacak sürdürülebilir bir topluma ulaşmaya yardımcı olmak için çalışmaktadır. Eko-döngünün bir bileşeni olarak atık azaltma ya da geri dönüşüm, doğal olarak bu çabaların anahtar elemanlarından biridir; ve Sweco bu prosesin yönetimini bütün altyapı çalışmalarına mümkün olduğu kadar entegre etmek için büyük çaba göstermektedir.

Sweco uzmanları yüzlerce uluslararası atık projesinden doğan 40 yılı aşkın deneyimleriyle büyük ve küçük ölçekli sorunlara çözüm getirmektedirler. Şirketteki diğer uzmanlarla sıkı işbirliği sayesinde her görev için derinlemesine ve kapsamlı uzman çözümü sunulabilmektedir.Fizibilite çalışmaları, inceleme ve stratejik planlamadan, tasarım, planlama ve proje yönetimine kadar prosesin her yönü yönetilebilmektedir. Sweco’nun deneyimi atık azaltımı, ayrıştırma ve atığın temizlenmesinden, enerji ve malzeme  elde edilebilecek sürdürülebilir iyileştirmeye kadar geniş bir skalayı kapsamaktadır.

Görevlerimiz arasında atık planlaması, atık tesislerinin yerlerinin belirlenmesi ve düzenli katı atık depolama tesislerinin tasarımı yer almaktadır. Aynı zamanda, atık sektöründeki pek çok türde operasyon için gerekli olan çevresel izin başvurularında ve çevre etki değerlendirme (ÇED) süreçlerinde destek sağlanmakta, biyogaz ve benzeri tesislerinin tasarımları için tam bir uzmanlık hizmeti verilmektedir.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

İLETİŞİM

 • Demir
  Müftüoğlu
  Su ve Çevre Departmanı Müdürü
  +903122856225
  r-cbfgn töaqre

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.