SU VE ÇEVRE

Günümüzde sanayileşme ve şehirleşmenin çevre üzerinde olumsuz etkileri kaçınılmaz olsa da, bu etkiler uzman profesyonellerin akılcı çözümleri ile azaltılabilir. Sweco su ve çevre ekibi özellikle temiz suya erişim, atıkların geri dönüşümü ve kirletici emisyonların kontrolü konularında uzmanlaşmıştır.

 • Atık
 • Atık Su Arıtma
 • Yağmur Suyu Bertarafı
 • Yeraltı suyu ve su kaynakları yönetimi
 • Kimyasallar
 • Hidrolik Modelleme ve Akım Ölçümleri
 • Su ve Atık Su Şebekelerinin Tasarımı
 • Çevresel Durum Değerlendirme
 • Çevresel Etki Değerlendirme ve Ekolojik Değerlendirmeler

ATIK SU ARITMA

Düzgün çalışan bir atık su arıtma sistemi, refah içinde ve sürdürülebilir bir toplum için temel teşkil etmektedir. Sweco’nun uzmanları organik atıkların ve çamurun arıtımı, yeniden değerlendirilmesi de dahil olmak üzere her türlü atık suyun arıtımında çevre dostu ve enerji verimliliğine sahip çözümler üretmektedir.

Bu alanda lider firmalardan biri olan Sweco, son gelişmeleri takip eder ve gittikçe titizleşen kalite ve arıtma standartları ile uyumlu çözümler sunar. Özel ve kamu sektörleri ile yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde Dünyadaki tatlısuların, deniz ve okyanusların kirlenmesi ile mücadele ederiz.

Uzmanlarımız atık suyun her türlü kirleticiden arındırılması için en gelişmiş ve güncel biyolojik ve kimyasal yöntemleri kullanarak yenilikçi yöntemler geliştirmektedir.

Biz ayrıca atık su arıtma tesislerinin enerji ihtiyacını asgariye indiren organik atık ve atık çamur için biyogaz tesislerinin tasarımı gibi, atık su arıtımında enerji verimliliği öne çıkaran yöntemleri dikkate alırız.

Tasarımın ötesinde, bu alanda müşterilerimize izinler ve yasal konularla ilgili hizmetler, tesislere eklenecek yapıların tasarımı ve yenileme de dahil olmak üzere gözlem, izleme ve işletme desteklerini de sunmaktayız.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

İLETİŞİM

 • Demir
  Müftüoğlu
  Su ve Çevre Departmanı Müdürü
  +903122856225
  r-cbfgn töaqre

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.