SU VE ÇEVRE

Günümüzde sanayileşme ve şehirleşmenin çevre üzerinde olumsuz etkileri kaçınılmaz olsa da, bu etkiler uzman profesyonellerin akılcı çözümleri ile azaltılabilir. Sweco su ve çevre ekibi özellikle temiz suya erişim, atıkların geri dönüşümü ve kirletici emisyonların kontrolü konularında uzmanlaşmıştır.

 • Atık
 • Atık Su Arıtma
 • Yağmur Suyu Bertarafı
 • Yeraltı suyu ve su kaynakları yönetimi
 • Kimyasallar
 • Hidrolik Modelleme ve Akım Ölçümleri
 • Su ve Atık Su Şebekelerinin Tasarımı
 • Çevresel Durum Değerlendirme
 • Çevresel Etki Değerlendirme ve Ekolojik Değerlendirmeler

Hidrolik Modelleme ve Akım Ölçümleri

Günümüzdeki su ve atık su sistemlerinin birçoğu yaşlanmaktadır ve yenilenmeye gerek duymaktadır. Bu sırada diğer hususlarla birlikte, değişen iklim ve sıkılaşan çevre düzenlemeleri yüzey/yeraltı sularının ve taşkın yönetimleri ile ilgili yeni gereklikleri dayatmaktadır. Bu bağlamda Sweco, müşlerilerine uygun maliyetli, sürdürülebilir çözümleri garanti eden güçlü bilgi birikimi ve geniş tecrübeye haizdir.

Hidrolik modelleme su, atık su ve akarsulardaki akımların analiz edilmesini sağlayan bilgisayar modelleri kullanılarak çeşitli senaryoların incelenmesinin yolunu açar. Hidrolik modelleme sayesinde su sistemlerinin değişen parametrelere göre tepkilerini ölçeriz. Bu da su idarelerine karşılaştıkları problemler ile ilgili doğru eylemleri gerçekleştirme konusunda yardımcı olur.

Sweco’nun uzmanları su şebekelerinin ve akarsuların bilgisayar modellerinin kalibre edilmesi için saha ölçümleri de yapmaktadır. Firmamız hem su miktarı hem de su kalitesi ile ilgili ölçümler yapmaktadır. Saha ölçümleri titizlikle yapılmakta ve sonuçları özenle incelenmektedir. Yaptığımız tüm ölçümler sistematiktir ve kalite güvencesi altındadır.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

İLETİŞİM

 • Demir
  Müftüoğlu
  Su ve Çevre Departmanı Müdürü
  +903122856225
  r-cbfgn töaqre

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.