SU VE ÇEVRE

Günümüzde sanayileşme ve şehirleşmenin çevre üzerinde olumsuz etkileri kaçınılmaz olsa da, bu etkiler uzman profesyonellerin akılcı çözümleri ile azaltılabilir. Sweco su ve çevre ekibi özellikle temiz suya erişim, atıkların geri dönüşümü ve kirletici emisyonların kontrolü konularında uzmanlaşmıştır.

 • Atık
 • Atık Su Arıtma
 • Yağmur Suyu Bertarafı
 • Yeraltı suyu ve su kaynakları yönetimi
 • Kimyasallar
 • Hidrolik Modelleme ve Akım Ölçümleri
 • Su ve Atık Su Şebekelerinin Tasarımı
 • Çevresel Durum Değerlendirme
 • Çevresel Etki Değerlendirme ve Ekolojik Değerlendirmeler

Yağmur Suyu Bertarafı

Geleceğin sürdürülebilir şehirlerini inşa ederken, biz toplumun değişen iklime uyum sağlamasına yardımcı olmakla birlikte çevresel ayak izimizi de asgari seviyeye indirmekteyiz. Yağmur suyu bertarafı, taşkından korunma ve kirlilikten kaçınmak için gösterilen tüm bu çabaların önemli bir bileşenidir.

Diğer önlemlerin arasında Sweco, yenilikçi ve yerel yağmur suyu çözümleri vasıtası ile yağmur suyunun yönlendirilmesi ve taşkın suyunun arıtılması için sürdürülebilir çözümler gelirştirmektedir. Biz ayrıca en gelişmiş ve yeni modelleme yazılımlarını kullanarak her ölçekte risk değerlendirmesi yapıp, akarsuların korunmasının güçlendirilmesi için uygulanacak eylemleri planlarız.

Hidrolik modelleri kullanarak mevcut şebeke ve akarsuların mevcut işlevleri göz önüne getirir ve planlanan eylemlerin etkisini görselleştiririz. Sweco olarak biz ayrıca çeşitli yağmur suyu drenaj sistemlerini tasarlamakta ve bu sistemlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmekteyiz.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

İLETİŞİM

 • Demir
  Müftüoğlu
  Su ve Çevre Departmanı Müdürü
  +903122856225
  r-cbfgn töaqre

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.