Sweco Türkiye, DD Elektrik’in Çanakkale’deki Ağan Termik Santral Projesi çalışmalarında yer almaktadır.

/siteassets/news/aan_770x330.jpg

Sweco Türkiye, DD Elektrik’in Çanakkale’deki Ağan Termik Santral Projesi çalışmalarında yer almaktadır.

1 Aralık 2016
Sweco Türkiye, Doğanlar Yatırım Holding bünyesinde bulunan DD Elektrik’in Çanakkale’deki Ağan Termik Santral Projesi çalışmalarında yer almaktadır.

Sweco Türkiye, Doğanlar Yatırım Holding bünyesindeki DD Elektrik’e ait, Çanakkale Biga’da hayata geçirilmesi planlanan Ağan Termik Santral Projesi kapsamında; kara kısmı ruhsat projelerini hazırlamış, kıyı yapıları ve dolgu alanı ile yol uygulama proje çalışmalarına ise devam etmektedir.

Ayrıca, Sweco Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ön proje onay dosyası hazırlıklarını tamamlayarak, süreç takibini yürütmüş ve onayın alınmasını sağlamıştır.

Ağan Termik Santral Projesinin ilk etabı olan kara tarafı projeleri, Haziran 2016’da teslim edilmiştir. Kıyı tarafı projelendirme hizmetlerinin ise 2016 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporuna göre;

“Hızla gelişen ve endüstrileşen bir ülke olarak Türkiye, bugün kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji ihtiyacı içerisindedir. 10. Kalkınma Planı (2014–2018) ışığında; ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; DD Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Biga İlçesi sınırları içerisinde ithal kömüre dayalı ultra süperkritik pülverize kazan teknolojisi ile 1580,2 MWe kurulu güçte, “Ağan Termik Santrali Entegre Projesi, Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı, İskele ve Derin Deniz Deşarjı’’ planlanmıştır.

Ülkemiz son otuz yılda üretim kapasitesini on kat artırmayı başarmasına rağmen, kişi başına elektrik tüketimi oranı bazında en düşük ülkeler sınıfından halen kurtulamamıştır. Türkiye elektrik üretimini her on yılda iki kat artırmak durumundadır. Tesiste üretilecek elektrik enerjisi (yıllık 12.704.808.000 kWh), Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli elektrik, yabancı yatırımları Türkiye’ye çekerek, ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine katkıda bulunacak; özel sektörde yeni iş alanları yaratılarak kişi başına düşen gelirin artmasında rol oynayacaktır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı yörede ciddi istihdam ve gelişme sağlanacağından, proje sahasının bulunduğu yörenin yerel yönetimlerine kaynak girdisi sağlanmış olacaktır.”

Çerez Politikası

Web sitemiz ziyaretçileri görüntülemeye yardımcı olması açısından çerezleri kullanmaktadır. Bu bilgiyi ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandıklarını anlayarak; gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için kullanıyoruz. Çerezlerimiz kişisel bilgileri kaydetmemektedir. Eğer çerezleri kabul etmiyorsanız, tarayıcınızdan kapatabilirsiniz. Çerezleriniz kaydedilmeksizin yine de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.